عاشیق موسیقی لری توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک
آرشیو چیله از تامیار
برای ورود به کانال دالغا موزیک کلیک کنید