عاشیق موسیقی لری توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک
آرشیو چوبان سالامات قال؛ ساغ سالامات قال آی دینیم ایمانیم، منیم آی طرلانیم، قوی قادان آلیم
برای ورود به کانال دالغا موزیک کلیک کنید