عاشیق موسیقی لری توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک
آرشیو میلاد آگاه د.غرولدو رویالاریم
برای ورود به کانال دالغا موزیک کلیک کنید