عاشیق موسیقی لری توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک
آرشیو شاهین و فریبرز خاتمی البوم عشق و عطش
برای ورود به کانال دالغا موزیک کلیک کنید