عاشیق موسیقی لری توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک
آرشیو سرنوشت با صدای بهمن اسبثیز
برای ورود به کانال دالغا موزیک کلیک کنید