عاشیق موسیقی لری توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک
آرشیو رحمان مصدق گجه لر
برای ورود به کانال دالغا موزیک کلیک کنید