دانلود پنج اهنگ مقامات زیبا از استاد قدرت پورحسن (اول بولوم)

این مجموعه در سه قسمت تقدیم شما موسیقی دوستان عزیز میشه

مشخصات ترک ها

برای دانلود تک به تک فایل ها روی فیال ها کلیک کرده
ویا از کلیک راس و گزینه save as استفاده کنید

۱- عاشیق 

۲-باهار گلیر یوردوموزا 

۳-دلی کونلوم

۴-پریشانیم 

۵-ساوالان

18