اجرای کنسرت گروه موسیقی قارا باغ آذربایجان

به خوانندگی منصور ابراهیم اف و خواننده میهمان: حسین ملکی زاده 

۱۷ آذر ۹۶ ساعت ۲۱:۳۰ تالار وحدت تهران

 

9