دانلود آهنگ زیبای عاشیق شاکر به نام نه باغ بیل دی نه باغبان

 


متن  آهنگ و ترجمه 

 

سحر سحر باغا گیردیم
نه باغ بیلدی نه ده باغبان
ال اوزالدیب بیر گول دردیم

نه باغ بیلدی نه ده باغبان

 

 

باغین بره‏سیندن آشدیم
سوسن سونبوله دولاشدیم
اوینادیم گولدیم دانیشدیم
نه باغ بیلدی نه ده باغبان
دئدیم بو باغ عجب یئردی
چیچک‏لری تازه تر دی
یاریم منه بوسه وئردی
نه باغ بیلدی نه ده باغبان
  
ترجمه:
صبح زود وارد باغ شدم
نه باغ فهمید و نه باغبان
دست دراز کردم گلی چیدم
نه باغ فهمید و نه باغبان
از بلندای باغ پریدم
با سوسن و سنبل هم‏آغوش شدم
رقصیدم و خندیدم و حرف زدم
نه باغ فهمید و نه باغبان
گفتم این باغ عجب جایی است!
گل‏هایش تر و تازه است
یار به من بوسه داد
نه باغ فهمید و نه باغبان
 

12