آلبوم جدید سامان دولتشاهی به نام : سس سیز سس

 

لینک دانلود به صورت تکی:

 

۱- بیرلیک

۲ – یاغیش

۳ – حسرتلی باخیش

۴ – آنلامادیم

۵ – گدیرسن گت

۶ – توران

 

 

0